Elhunyt szállítás lakásról

Amennyiben otthonában családja körében halálozás történt cégünk azonnali segítséget nyújt Önnek a teendők elvégzésében.

Lakáson vagy szociális intézményben történt elhalálozás esetén elsődlegesen értesíteni kell a háziorvost. Amennyiben a háziorvos valamely okból elérhetetlen – pl: éjszakai órák, hétvége, lakhelytől távolabbi elhalálozás – úgy az orvosi ügyeletet kell telefonon hívni, hogy az elhalálozott személy halottvizsgálatát elvégezze. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, s amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, valamint a halál oka egyértelműen megállapítható, úgy a helyszínen teljes egészében kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt. Amennyiben a halottvizsgálat során teljes bizonyossággal nem megállapítható a halálozás oka, úgy az orvos elrendeli az elhunyt kórboncolását.
A telefonon történt értesítéstől számított 2 órán belül elszállítjuk az elhunytat. Munkatársaink a helyszínen átadnak a hozzátartozók részére egy részletes tájékoztató kiadványt, hogy milyen teendőik lesznek az eltemettetéssel kapcsolatosan, illetve milyen dokumentumokat hozzanak magukkal a temetés megrendeléséhez.

Ha a halálesetet megállapító orvos egyértelműen meg tudja állapítani a halál okát, akkor engedélyezi az elhunyt halottasházba történő elszállítását. Ebben az esetben cégünk az elhunytat az általunk üzemeltetett halottasházba szállítja, ahol gondoskodunk a további megfelelő kegyeleti körülmények biztosításáról.

De ha az orvos megállapította a halál okát és engedélyezte a halottasházba történő szállítást, úgy ennek költségei már Önt terhelik. Ennek okán nem mindegy, hogy melyik temetkezési cég végzi el a feladatot, mivel elég nagy különbségek is lehetnek a szolgáltatási díjakat illetően.
Ha a halál oka egyértelműen nem állapítható meg a helyszínen, akkor a halottvizsgálatot végző orvos további halottvizsgálatra, azaz kórboncolásra beszállítatja az elhunytat az általa megjelölt egészségügyi intézménybe. Ilyen esetben az a gyakorlat, hogy az orvos értesíti a halottszállítást végző temetkezési céget.

A kórboncolásra történő szállítás költségeit az egészségügyi intézmény fizeti, ez esetben Önt semmilyen költség nem terheli a szállítást illetően.

A Patológiai osztályon történik meg a halottvizsgálat elvégzése és itt kerül kiállításra a Halottvizsgálati Bizonyítvány. Ezt a dokumentumot az elhunyt személyi irataival együtt átadják a hozzátartozó részére. Ezután nincs más teendő, mint befáradni valamelyik temetés felvételi irodánkba és ott a teljes körű felvilágosítás és ügyintézés mellett munkatársainkkal megszerveztetni az elhunyt temetését.

Halottszállítási ügyelet
éjjel-nappal!

+36 (30) 849-3538

Mit tartalmaz
szolgáltatásunk?

A telefonon történt halottszállítás bejelentésétől számítva munkatársaink 2 órán belül a halálozás helyszínére érnek és elkezdik az elszállításhoz szükséges munkálatok elvégzését. Kollégáink tapasztalt szakemberek, akik figyelemmel vannak a hozzátartozók esetleges egyedi kéréseire, kívánalmaira. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben munkájuk elvégzése során további fájdalmat ne okozzanak Önnek és családjának. Megadják az elhunytnak járó méltó és kegyelet teljes bánásmódot.
  • Munkatársunk 0-24 órában fogadja telefonhívását
  • Rögzíti az Ön és az elszállítási hely címadatait, értesíti az ügyeletes halottszállítási csoportot
  • Halottszállítók megérkeznek a címre azonosítják az elhunytat, kitöltik a halottszállítási dokumentációt
  • Az elhunytat műanyag halottaszsákba helyezik, ezzel együt pedig a szállító koporsóba
  • A szállító koporsót a halottszállító autóba teszik elindulnak a célállomásra

Jogszabályi környezet

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 37. § (1) 

Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, kórházon kívül elhunyt személy holttestének temetőbe, temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztó üzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításához - ha erre vonatkozóan az elhunyt eltemettetésére kötelezett az elhunyt elszállításáig nyilatkozott - az eltemettető által megnevezett temetkezési szolgáltatót kell igénybe venni.

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 38. § (1) 

Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a holttest tárolásának és hűtésének költségeit az eltemetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítványnak - vagy ha az ügyben eljáró hatóság által kiállított temetési engedély ekkor még nem áll rendelkezésre, a temetési engedélynek - a kiállítását követő első munkanapig, vagy a temetési engedélyben a temetés legközelebbi időpontjaként megjelölt napig természetes halál esetén a kórbonctani vizsgálatot végző intézmény, nem természetes halál esetén az ügyben eljáró hatóság viseli.

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 38. § (3) 

Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a boncolás helyéről a holttest temetőbe, temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztóüzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításának, továbbá - az (1) bekezdésben foglalt időpontot követően - tárolásának és hűtésének költségeit az eltemettetésre kötelezett viseli. Az egészségügyi intézményben az (1) bekezdésben foglalt időponttól történő hűtés költségeit az egészségügyi szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személytől és a nevében eljáró temetkezési szolgáltatótól egyetemlegesen követelheti.