Hamvasztás és urnaátadás

Az elhunyt hamvasztása után a hamvakat tartalmazó urnát átadjuk az Ön részére teljes jogi és halotti dokumentációval

Urnaátadásnak vagy urnakiadásnak hívjuk azt a folyamatot, ahol az elhunyt holttestét elhamvasztjuk és a hamvait különböző megfontolások miatt a hamvasztást megrendelő családtag vagy hozzátartozó részére temetkezési irodánkban átadjuk. Az elnevezésből is látszik, hogy nem feltétlenül a hozzátartozó otthonában lesznek elhelyezve a hamvak, hanem valahol olyan helyen, ahol ezt a jogszabály külön engedély beszerzése után megengedi. A temetőben vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezett hamvak esetén nincs szükség a már említett engedélyre, mivel a temetői számlával vagy templomi befogadó nyilatkozattal igazolható, hogy az elhunyt maradványainak temetése megtörtént. A hajós temetés jelenti az egyedüli kivételt a fentiek alól, mivel ebben az esetben a Vízügyi Hatóság engedélye beszerzésre kerül.
Amennyiben Ön az otthonában, illetve nem temetőben vagy temetkezési emlékhelyen kívánja szeretett halottja hamvait végső nyugalomra helyezni, úgy az urnakiadási procedúrát szükséges alkalmazni. Az 1999. évi XLIII. Temetkezési Törvény pontosan körülírja, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy legálisan az elhunyt hamvai úgynevezett alternatív helyen elhelyezhetőek legyenek.
Kiemelten fontos a jogszabályi előírás alapján az a körülmény, hogy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére lehetővé kell tenni a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét. Ez úgy garantálható, hogy az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát a kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja.
 

Hívja munkatársunkat és válaszolunk kérdéseire!

Kattintson az alábbi gombra és munkatársaink fogadják telefonhívását munkaidőben, munkaidőn túl és hétvégén is.

Mit tartalmaz
szolgáltatásunk?

A temetés megrendelését követően munkatársaink beszerzik az elhunyt Halottvizsgálati Bizonyítványát, ezután kiállíttatják az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát a halál helye szerinti polgármesteri hivatalban. Kollégáink hamvasztó koporsóban elszállítják az elhunytat a hamvasztó üzembe. Itt megtörténik a hamvasztás és a hamvak urnabetétbe történő helyezése. A hamvakat tartalmazó urnát visszaszállítják irodánkba, ahol átadásra kerül az Ön részére a keletkezett teljes dokumentációval együtt.
  • Teljes körű szolgáltatás és ügyintézés
  • Halotti anyakönyvi kivonat beszerzés
  • Az elhunyt szállítása a krematóriumba
  • Hamvasztás és a hamvak visszaszállítása
  • Hamvasztáshoz szükséges kegyeleti kellékek biztosítása
  • Minőségi urna és emlékurna választási lehetőség
  • Jogi garancia a hamvak elhelyezésének dokumentálására

Hamvak hazavitelének szabályai

1999. évi XLIII. törvény 21. §

1999. évi XLIII. törvény 21. §

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 33. §

(2)  A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában
a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy
b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni.
(5) A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja.
(3)  A Tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően kiadott urna bármely olyan ingatlanon vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatóak.
(4) Közös tulajdonú ingatlanon való urnaelhelyezéshez a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges.

Teljes jogi felelősséget vállalunk a fenti jogszabályoknak történő megfelelésnek!

Hamvasztás előtti megtekintés

A Budapesti Krematóriumban lehetőség nyílik az elhunyt megtekintésére közvetlenül a hamvasztás megkezdése előtt. Miért igényelje ezt a szolgáltatást? 

Végső búcsú

Kultúrált környezetben méltó képpen tud végső búcsút venni hozzátartozójától.

Búcsúztatás

A ravatalozó teremben polgári vagy egyházi búcsúztatás megszervezésére is lehetőség van.

Megnyugvás

Meggyőződhet róla, hogy ténylegesen az Ön szeretett halottja van a koporsóban.

Személyes üzenet

Elhelyezhet a koporsóban egy személyes üzenetet vagy tárgyat, mely együtt hamvad az elhunyttal.

Bekezelés

Megtekintheti ahogy a hamvasztómester az elhunytat bekezeli a hamvasztó kemencébe.

Hamvak átvétele

Ha szeretné a hamvakat átvenni a Kremetóriumban a hamvasztás után erre is van lehetőség.

Hívja munkatársunkat és válaszolunk kérdéseire!

Kattintson az alábbi gombra és munkatársaink fogadják telefonhívását munkaidőben, munkaidőn túl és hétvégén is.

Urnaválaszték a teljesség igénye nélkül

KÉRJEN CÉGÜNKTŐL DÍJMENTESEN ÁRAJÁNLATOT

Az árajánlatkérő űrlapban szereplő kérdések megválaszolásával segíti munkánkat abban, hogy munkatársunk kifejezetten az Önt érdeklő szertartásra tudjon pontos költség kalkulációt készíteni. Amennyiben Ön az ott feltett kérdésekre pontosan válaszol, akkor munkatársaink nemcsak „közelítő” árakról tudják Önt tájékoztatni, hanem egész pontos temetési költséget tudnak számolni. A Megjegyzés ablakba beírhatja az esetlegesen felmerülő kéréseit, kérdéseit vagy az egyéb információkat.
Amennyiben megadja mobil telefonszámát, úgy SMS-ben jelezzük Önnek, ha a megadott elérhetőségére elküldtük temetési ajánlatunkat.

Hamvasztás és urnakiadás árajánlat

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

További kérdése van?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Hívja munkatársunkat!

Írjon nekünk!