Temetés megrendeléshez szükséges dokumentumok

Az elhunyt temetési szolgáltatásának megrendeléséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

Halottvizsgálati Bizonyítvány

Ezt a dokumentumot a kórházban adják ki vagy lakáson történt halálozás esetén az orvos állítja ki

Meglévő sírhely esetén annak száma és a rendelkező neve

Amennyiben nem rendelkezik a sírhely számával, úgy elegendő részünkre megadni azt, hogy kit és mikor temettek be utoljára a sírba

Nyugdíjas törzsszám

Amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt hozza el magával a nyugdíjas törzsszámát és mi lejelentjük Ön helyett a Nyugdíjfolyósító Intézetnek a halálozás tényét

Halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséhez szükséges iratok

A haláleset bekövetkeztével egy időben az elhunyt személyes iratainak érvényessége az elhalálozással együtt megszűnik. Ezek helyét veszi át a halotti anyakönyvi kivonat. Ez a legfontosabb okirat ami a haláleset kapcsán kiállításra kerül. A halotti anyakönyvi kivonatot az elhalálozás illetékességi helye szerint állítják ki, vagyis azon a településen, ahol történt a haláleset. Budapesten ez kerületekre van osztva és az illetékes kerület Polgármesteri Hivatalának Okmányirodáján adják ki.

Extrém esetben például közúti baleset során történt elhalálozáskor az illetékesség tárgyában az a mérvadó információ amit a Halottvizsgálati Bizonyítvány 9. pontja tartalmaz, vagyis a „halálozás helye”. Ennek alapján kell azt a hivatalt felkeresni ahova területileg a haláleset helye tartozik.

Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata

Alap okirat a halotti anyakönyvezési eljárás során, enélkül nehézkes az ügyintézés

Az elhunyt családi állapotát igazoló dokumentum

Ha házas volt - a házassági anyakönyvi kivonata
Ha elvált volt - a válás tényét igazoló bírósági végzése
Ha özvegy volt - a halott házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Az elhunyt személyi igazolványa és lakcímkártyája

Eredetiben be kell mutatni az anyakönyvvezetőnek, de érvénytelenítés után vissza lehet kérni

Halottvizsgálati Bizonyítvány

Ezt a dokumentumot a kórházban adják ki vagy lakáson történt halálozás esetén az orvos állítja ki

Halálozási Statisztikai Lap

Munkatársaink töltik ki az Ön által szolgáltatott adatok alapján a temetés felvételezése során

Miért válasszon minket?

01.

Teljes körű szolgáltatás

Társaságunk elintézi Ön helyett a temetés során felmerülő teljes ügyintézési folyamatot, kezdve a kórházi ügyintézéstől a halotti anyakönyvi kivonat beszerzésén keresztül, a halottszállítási feladatok elvégzésén át a temetői ügyintézésig és temetési időpont foglalásáig bezárólag.
02.

Korrekt hozzáállás

Munkatársaink felkészült, empatikus és tapintatos szakemberek, akik munkájában Ön méltán megbízhat hiszen évek óta bizonyítják azt a hozzánk forduló családoknak, hogy munkájuk a hivatásuk és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elhunyt búcsúztatása méltó legyen emlékéhez.
03.

Kedvező árak

Szolgáltatási árainkban tükröződik szakmai hitvallásunk lényege, nem cégünk a legolcsóbb budapesti temetkezési szolgáltatást nyújtó cég, de hogy az egyik legfelkészültebb és korrekt társaság vagyunk az bizonyos. Ezen tények alapján alakítottuk ki megítélésünk szerint kedvező árainkat.